Pole tekstowe:

2015-04-15

INNE

Zakres pomiarów:

Suwmiarki elektroniczne — 0-300 [mm]

Posiadamy bogate oprzyrządowanie pomiarowe w postaci suwmiarek, mikrometrów, średnicówek, czujników zegarowych (elektronicznych i dźwigniowych), macek pomiarowych, przyrządów kłowych, (łącznie 210 szt.) i jednocześnie jesteśmy gotowi do jego poszerzania pod kątem potrzeb klienta

Suwmiarki z noniuszem — 0-800 [mm]

Mikrometry elektroniczne — 0-150 [mm]

Średnicówki z noniuszem — 6-8/10-20 [mm]

Średnicówki pistoletowe — 20-100 [mm]

Przyrządy kłowe do pomiaru bicia

 

Czujniki zegarowe z jednym obrotem wskazówki — z podziałką 0,01 [mm]

Diatesty — z podziałką 0,01 / 0,002 [mm]

Macki pomiarowe

Czujniki zegarowe elektroniczne — z podziałką 0,001 [mm]

Diatesty — z pdziałką 0,01 / 0,002 [mm]

Czujniki dźwigniowe mikronowe i setkowe

Macki pomiarowe elektroniczne — 10-35 [mm]