Pole tekstowe:

2015-04-15

SPRAWDZIANY

Posiadamy bogate oprzyrządowanie pomiarowe w postaci sprawdzianów (340 sztuk) i jednocześnie jesteśmy gotowi do jego poszerzania pod kątem potrzeb klienta

Zakres pomiarów:

Sprawdzianyi przeciw –sprawdziany do gwintów calowych i metrycznych; wewnętrznych i zewnętrznych

Sprawdziany do wielowypustów wewnętrznych i zewnętrznych:

Sprawdziany szczękowe, stałe i nastawne,

Wałeczki pomiarowe i sprawdziany tłoczkowe