Pole tekstowe:

2015-04-15

DIAMOND

Zakres obróbki:

· MAX średnica toczenia wynosi Ø

· MAX długość detali obrabianych wynosi około ___ [mm]

Proces toczenia odbywa się z wykorzystaniem dwóch kompletów tokarek DIAMOND