Pole tekstowe:

2015-04-15

MYJKA — HEL

Zakres obróbki:

Proces mycia odbywa się w cyklu automatycznym, zgodnie z zadanym programem i obejmuje suszenie detali

· Wg. możliwości dorobienia mocowania dla mytych detali