Pole tekstowe:

2015-04-15

CLIPPER

Zakres obróbki:

Proces toczenia odbywa się z wykorzystaniem kompletu tokarek CLIPPER

· MAX średnica toczenia wynosi Ø

· MAX długość detali obrabianych wynosi około ___ [mm]